Get Adobe Flash player

Осигуряване

Осигурителните услуги, които предоставяме, включват:
• Попълване на всички документи, свързани с осигуряването.
• Изготвяне на ведомости за заплати.
• Събиране на дължимите осигурителни вноски - социални и здравни.
• Превеждане на вноските в срок на НАП.
• Оформяме и предоставяме на информация за осигурените лица в НАП.
• Обработване и съхраняване на всички документи, свързани с осигуряването.
• Регистриране на сключените или прекратените трудови договори.
• Заверяване на трудовия стаж в осигурителните книжки.
Предимствата на това да използвате нашите осигурителни услуги, се състоят в това, че избягвате чакането на опашки и попълването на документи, като по този начин пестите времето си, а и не ви се налага общуването с ресорните институции.